Alleen al in Nederland worden wekelijks ruim driehonderd mensen getroffen door een hartstilstand. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Hoe sneller een reanimatie wordt opgestart, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade.

Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. De maximale aanrijtijd van een ambulance is 15 minuten, de gemiddelde aanrijtijd is 8-100 minuten en dit is te laat voor een kansrijke reanimatie. Ook de brandweer heeft een aanrijtijd van 8 minuten. Burgerhulpverleners zijn in die eerste kritieke minuten van levensbelang. Dit vergroot de overlevingskans van het slachtoffer fors.

Samenwerking
Stichting AED Leusden wil in samenwerking met EHBO vereniging Leusden in elke woonwijk een 24/7 bereikbare AED realiseren. Een AED ondersteunt een reanimatie door een elektrische schok toe te dienen. Op dit moment zijn er al elf AED’s in Leusdense woonwijken. Om in élke wijk binnen 300 meter een AED beschikbaar te hebben, zijn er nog minimaal 24 dag en nacht bereikbare AED’s nodig. Dat kost veel geld. De gemeente Leusden en sponsors hebben al een deel toegezegd, maar ook op particuliere bijdragen wordt gerekend door de stichting.

Jaap Ketel, voorzitter Stichting AED Leusden doet mee: ,,Als stichting hebben we 10.000 euro nodig van particuliere bijdragen. Afgelopen weken hebben we met onze 25 vrijwilligers gestaan bij de winkelcentra en weekmarkten om mensen te wijzen op het belang van AED’s in hun eigen buurt. De teller staat op 3.500 euro, we gaan ons de komende weken inzetten om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.”

Ook de gemeente Leusden onderschrijft het belang van meer openbare AED’s in Leusden. Het college van B&W heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor het plaatsen van openbare AED’s en het ondersteunen van EHBO Leusden bij het opleiden van voldoende burgerhulpverleners.

Gezamenlijk
Burgemeester Bouwmeester voelt zich als inwoner verplicht om ook bij te dragen aan het realiseren van voldoende AED’s in Leusden. Samen met zijn overbuurman en vrouw spant hij zich in om gezamenlijk geld in te zamelen voor een AED in de buurt.

Mooi voorbeeld
Burgemeester Bouwmeester: ,,Als gemeente dragen wij bij, maar we kunnen niet alles financieren. Het initiatief van Stichting AED Leusden is weer een mooi voorbeeld van de samenleving voorop. Als we allemaal iets bijdragen, krijgen we ook deze actie in Leusden gerealiseerd: voldoende AED’s om zo samen daadwerkelijk meer levens te kunnen redden.”

Wijken actief ondersteunen
Jaap Ketel: ,,In verschillende wijken zijn bewoners al actief om samen geld in te zamelen voor een eigen buurt AED. Zelfstandig of aansluitend bij het landelijke initiatief van de Hartstichting via buurtAED.nl. Stichting AED Leusden wil ook deze initiatieven ondersteunen bij het inzamelen van geld en het daadwerkelijk plaatsen van een AED in de buurt.”

Burgerhulpverleners nodig
Naast het realiseren van voldoende AED’s die 24/7 bereikbaar zijn, is het nodig dat er voldoende mensen zijn die kunnen reanimeren. Mensen die al een geldig reanimatiediploma hebben kunnen zich direct registreren via HartslagNu.nl. Inwoners die een reanimatiecursus willen volgen kunnen zich melden bij de EHBO vereniging. Alleen met een registratie bij het landelijke alarmeringssysteem HartslagNu weet de 112 alarmcentrale wie er binnen Leusden opgeroepen kan worden.

De burgemeester heeft vorige week zelf ook een reanimatiecursus gevolgd. Burgemeester Bouwmeester: ,,Toen ik ongeveer 12 jaar oud was, heb ik een jeugd EHBO diploma gehaald. Nu was het tijd om een basiscursus reanimatie te volgen. Het was een leerzame en gezellige ochtend met de EHBO instructeurs. De cursus kost 40 euro. Goed om te weten voor Leusdenaren: bij veel aanvullende verzekeringen krijg je dit helemaal vergoed. Kortom, het kostte mij niets, alleen vier uurtjes op een zaterdag, die ik er graag voor heb ingezet.”