De stichting “AED Leusden Doet Mee” is teleurgesteld omdat de door haar aangevraagde gemeentelijke bijdrage aan haar plannen om het buitengebied van Leusden van AED’s te voorzien, door het College is afgewezen. Het College spreekt haar waardering uit voor het werk van de stichting dat ze gedaan heeft voor de basis AED-dekking van de woonkernen van Leusden, maar wenst op dit moment geen aanvullende subsidie te verstrekken voor de AED-dekking van het buitengebied.

De stichting heeft een vergevorderd plan om minimaal 10, maar optimaal 15 AED’s te plaatsen in het grote buitengebied dat Leusden heeft. Zonder de aangevraagde gemeentelijke subsidie is het nauwelijks mogelijk om deze inwoners van het buitengebied de zekerheid te kunnen geven van een AED binnen 500 meter bereik.

Wel heeft een aantal van die inwoners te kennen gegeven zelf een financiële bijdrage te willen leveren, maar daarmee is het plan onvoldoende gedekt. De stichting “AED Leusden Doet Mee” overweegt nu later dit jaar de vraag bij de Gemeenteraad neer te leggen in de hoop dat de Raad wel in staat is de gevraagde bijdrage ergens in de gemeentelijke begroting voor volgend jaar te kunnen vinden. Mocht dat het geval zijn dan kan de stichting in 2021 aan de slag en kunnen de inwoners van het buitengebied ook een grotere ‘harts-zekerheid’ krijgen.