Rabobank ondersteunt clubs, verenigingen en stichtingen. Om mensen samen te brengen en elkaar verder te brengen. Als coöperatieve bank geven zij ieder jaar een deel van de winst aan goede doelen. Leden van de Rabobank hebben de afgelopen periode kunnen stemmen op de verschillende bestedingsdoelen. Ook Stichting AED Leusden Doet Mee heeft met deze actie een bijdrage ontvangen van € 973,68. Hiermee kunnen 3 buitenkasten voor AED’s aangeschaft worden. Rabobank Amersfoort Eemland en haar leden: bedankt!