Stichting AED Leusden doet mee heeft onlangs twee prijzen gewonnen door mee te doen aan een wedstrijd uitgeschreven door het Rode Kruis Nederland en gesponsord door het programma Serious Request. Eén van de twee prijzen is een complete AED apparaat in een kast ter waarde van € 1.650,- . Deze AED wordt binnenkort in de wijk Tabakssteeg geplaatst.

De andere prijs is een gratis reanimatiecursus voor 24 Leusdenaren. Serious Request wil Leusdenaren graag de kans geven om zich te bekwamen als BHV-er (Burger Hulpverlener).

Deze speciale cursus zal worden gehouden in de raadszaal van het Huis van Leusden op vrijdag 5 juli a.s. in twee groepen van 12 cursisten. Groep 1 van 08.30 – 12.30 uur en Groep 2 van 13.00 tot 17.00 uur. De cursus wordt gegeven door professionele medewerkers van het Rode Kruis Nederland. Aanmelding voor de cursus kan door een e-mail te sturen naar info@aedleusen.nl. (graag met vermelding van voorkeur voor tijd).