ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle donaties gedaan aan Stichting AED Leusden via de website of op enige andere wijze.

2. Donaties
2.1. Een donatie aan Stichting AED Leusden is een vrijwillige bijdrage die niet terugbetaald wordt.
2.2. Donateurs kunnen kiezen tussen een eenmalige donatie of een periodieke bijdrage.
2.3. Alle donaties worden gebruikt voor de aanschaf en onderhoud van AED’s in de gemeente Leusden.

3. Gebruik van de Website
3.1. Het gebruik van de website van Stichting AED Leusden is op eigen risico.
3.2. Stichting AED Leusden streeft ernaar de website up-to-date en vrij van technische problemen te houden, maar garandeert niet dat de website altijd beschikbaar of vrij van fouten zal zijn.

4. Privacy
4.1. Persoonlijke informatie die tijdens het donatieproces wordt verzameld, zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Stichting AED Leusden.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden
5.1. Stichting AED Leusden behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Stichting AED Leusden is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

7. Geschillen
7.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost.

8. Contact en Klachten
8.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen met Stichting AED Leusden via info@aedleusden.nl