OVER ONS

Het doel van de Stichting “AED Leusden doet mee“ is om in alle Leusdense woonwijken een openbare AED te laten plaatsen. Daarbij ook er voor te zorgen dat er voldoende getrainde hulpverleners in iedere wijk zijn om de AED in geval van nood te kunnen bedienen. De stichting doet dit door het organiseren van activiteiten die gericht zijn op het inzamelen van fondsen, met name onder inwoners, bedrijven en organisaties van Leusden, om te komen tot een volledige dekking van 24/7 bereikbare AED’s in alle wijken. Dit in nauwe samenwerking met KNV EHBO Leusden, HartslagNu en andere partijen die dit doel onderschrijven.

Je mogelijke bijdrage
Je bijdrage ontvangen wij graag op bankrekening: NL93 RABO 0329 6089 40 t.n.v. Stichting AED Leusden doet mee.
Betaal snel en makkelijk via onderstaande knop.

ik wil een donatie doen

Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting “AED Leusden doet mee” is ingeschreven in het register van de KvK op 31 januari 2018 on no. 70771464.

ANBI/RSIN
De Stichting “AED Leusden doet mee” is op 14 juli 2018 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status door de Belastingdienst verleend. Giften zijn voor bedrijven en particulieren fiscaal aftrekbaar. Onder bepaalde voorwaarden is aftrekbaarheid ook toegestaan voor de erf- en schenkbelasting. Het RSIN/fiscaal (identificatie) nummer is: 8584 53 356.

Fiscale status
De Stichting “AED Leusden doet mee” is niet btw-plichtig. De boeken van de stichting en de jaaraangiftes voor de omzetbelasting worden gedaan door Administratiekantoor Bergwerff & Partners.

Financieel overzicht 2018 | Financieel overzicht 2019

BESTUUR

Jaap Ketel
Voorzitter

Åsa Ericksson
Secretaris

Ben Bos
Penningmeester

AMBASSADEUR

Gerolf Bouwmeester
Burgemeester Leusden

CONTACTINFORMATIE

Stichting “AED Leusden doet mee”

Postadres:
Ruige Velddreef 99
3831 PG Leusden.

E-mail: info@aedleusden.nl

Tel. 033-4943358

Stichting “AED Leusden doet mee”

Postadres:
Ruige Velddreef 99
3831PG  Leusden.

E-mail: info@aedleusden.nl

Tel. 033-4343500.